Ajută la strângerea semnăturilor. Fiecare semnătură contează. Descarcă lista corespunzătoare județului tău

INSTRUCȚIUNI SEMNĂTURI

1. Descarcă lista de semnături corespunzătoare județului tău.
2. Imprim-o în format A4. Ai grijă ca lista să fie printată doar pe o față (nu și verso), format landscape (adică pe orizontală).

În subsolul listei, unde scrie „Persoană împuternicită să întocmească lista”, „Nume și prenume”, „Semnătură”, nu trebuie să completezi nimic. Această rubrică va fi semnată doar de către o singură persoană, special desemnată în fiecare județ.
3. Completează lista:

 • De mână;
 • Cu pix albastru;
 • Indicând toate datele așa cum apar ele în cartea de identitate a semnatarului:
  • Numele şi prenumele persoanei (dacă există mai multe nume sau prenume, toate vor fi incluse);
  • Adresa completă (inclusiv blocul, scara, etajul, apartamentul etc.);
  • Seria și numărul cărții de identitate;
  • Codul numeric personal;
  • Județul  și  localitatea  nu  vor  fi  incluse  la  secțiunea  „Adresă”,  ci  în  antetul listei;
  • ATENȚIE: Dacă oricare dintre elementele menționate anterior nu este inclus integral, semnătura va fi invalidată.
 • Exemplu de completare
 • În cazul unei greșeli, lista se anulează, așadar te rog completează lista cu foarte mare atenție!

Poți depune listele cu semnături la unul dintre centrele de colectare sau le poți trimite prin curier la adresele:

 • Inițiativa România, Str. Louis Blanc, nr. 10, Sector 1, București, C.P. 011752
 • Platforma România 100, Piața Pache Protopopescu, nr. 9, Sector 2, București, C.P. 021401
 • USR, Bd. Aviatorilor, nr. 9, Sector 1, București, C.P. 011852

ATENȚIE!

 • Pe o listă NU pot semna persoane din localități diferite (indiferent de județ). În cazul Bucureștiului, pe o listă NU pot semna persoane din sectoare diferite.
 • Listele NU pot fi completate de persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
 • În partea dreapta sus a listei, după ce completezi localitatea (fie municipiu, oraș sau comună), trebuie să tai variantele incorecte. Exemplu:
  • Lista susținătorilor cu domiciliul sau reședința în județul Alba – Mun./Orș./Com. Alba Iulia
  • Lista susținătorilor cu domiciliul sau reședința în județul Hunedoara – Mun./Orș./Com. Aninoasa
  • Lista susținătorilor cu domiciliul sau reședința în județul Cluj – Mun./Orș./Com. Iclod
 • Te rugăm să NU completezi subsolul listei. Acest lucru se face doar de către persoana împuternicită de președintele comitetului de inițiativă.
 • Persoanele din diaspora trebuie să completeze lista doar cu datele din cartea de identitate românească și să trimită lista prin poștă la adresa indicată de noi din județul tău de origine. Dacă și alți prieteni din diaspora doresc să semneze, este necesar să întocmești o listă separată pentru fiecare localitate (municipiu, oraș, comună).
 • Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli va conduce la anularea semnăturilor greșite sau a listei în întregime!